การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค FT-NIR Spectroscopy

ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของคุณด้วยระบบ FT-NIR Online

ด้วยเวลากว่า 20 ปี บริษัท Bruker มีประสบการณ์ยาวนานในการทำงานร่วมกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อค้นหา ออกแบบ และพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพตัวอย่างในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี FT-NIR spectroscopy ประสบการณ์ของเราไม่จำกัดเพียงแค่การติดตั้งในสถานการณ์ทั่วไป แต่เรายังสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อติดตั้งระบบตรวจวัดในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาสองทศวรรษ ช่วยให้เราออกแบบและปรับปรุงเครื่อง FT-NIR spectroscopy รุ่น MATRIX-F ให้มีความสามารถสูง แม่นยำ ทนทาน เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดในสายการผลิต เครื่อง Matrix-F สามารถเชื่อมต่อกับหัววัดได้พร้อมกันมากถึง 6 หัววัด ช่วยให้ลูกค้าประหยัดงบประมาณทั้งค่าเครื่องมือเริ่มต้น และค่าดูแลรักษาหลังการติดตั้ง

บริษัท Bruker มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตั้งระบบในสายการผลิต ทีมของเราจะให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อให้ท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่ถูกต้อง การเลือกจุดตรวจวัด และการส่งข้อมูลที่วัดได้เข้าสู่ระบบควบคุมการผลิตของโรงงาน

ในสายงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี FT-NIR spectroscopy เพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างในสายการผลิต ผู้ใช้มักมีความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของสารที่วัด หรือสารที่ใช้ล้าง อุณหภูมิ ความดัน และอื่นๆ นอกจากเครื่อง FT-NIR spectrometer แบบมาตรฐานและแบบพิเศษ หัววัดแบบจุ่ม (probe) หัววัดแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง (sensor head) รุ่น Q412 ที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัท Bruker แล้ว บริษัทของเรายังร่วมงานกับบริษัทผลิตหัววัดเฉพาะทางชั้นนำระดับโลกอีกหลายบริษัท เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพตัวอย่างของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การตรวจวัดคุณภาพตัวอย่างแบบ Online นั้นจะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดซอฟแวร์ที่ดี บริษัท Bruker พัฒนาซอฟต์แวร์ CMET ซึ่งเป็นซอฟแวร์พิเศษสำหรับการตรวจวัดแบบต่อเนื่องและในสายการผลิต หน้าที่หลักของซอฟแวร์ CMET คือการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง FT-NIR spectrometer ของ Bruker เข้ากับระบบควบคุมของโรงงาน (Distributed Control System: DCS) โดย CMET จะรับคำสั่งจาก DCS ว่าจะต้องเริ่มวัดที่จุดไหน และผลิตภัณฑ์อะไร เมื่อการตรวจวัดเสร็จสิ้นลง CMET จะส่งข้อมูลทางกายภาพและทางเคมีที่คำนวณได้จากสเปกตรัมของเครื่อง FT-NIR spectrometer กลับไปที่ระบบ DCS

Analyzing milk and milk products with the MPA II and Liquid Sampling Module (LSM)

เครื่อง FT-NIR spectrometer รุ่น MATRIX-F สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งกับหัวโพรบแบบจุ่ม และแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง Q412

สาเหตุที่ควรเลือกเครื่อง MATRIX-F

 • สามารถตรวจวัดตัวอย่างในสายการผลิตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที
 • ไม่ทำลายตัวอย่างและวิเคราะห์องค์ประกอบได้หลายค่าพร้อมกัน
 • สามารถเชื่อมต่อกับหัววัดได้ถุึง 6 หัววัดต่อ 1 เครื่องโดยใช้หัววัดได้หลากหลายชนิด
 • สามารถถ่ายโอนสมการได้ง่าย ทั้งจากเครื่องรุ่นเดียวกันและคนละรุ่น รวมถึงเครื่อง NIR ในห้องปฎิบัติการ
 • มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
 • เทคโนโลยี RockSolid™ ช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องมือได้แม้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีแรงสั่นสะเทือน มีุฝุ่น
 • รับประกันระบบแบ่งแสง interferometer เป็นระยะเวลา 10 ปี
 • มีเครื่องมือรุ่นที่สามารถติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Explosion-proof area)
 • สามารถสื่อสารกับระบบควบคุมของโรงงานได้ด้วยวิธีมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรมได้หลากหลายวิธี

หัวโพรบแบบจุ่ม และ Flow Cells

Process Probes & Flow Cells
 • หัวโพรบสำหรับการวัดแบบส่องผ่าน (Transmission) และ Flow Cells สำหรับตัวอย่างของเหลวใส
 • หัวโพรบสำหรับการวัดแบบสะท้อนกลับ (Reflectance) สำหรับตัวอย่างของแข็ง
 • หัวโพรบสำหรับการวัดแบบกึ่งส่องผ่านกึ่งสะท้อน (Transflectance) สำหรับการวัดของเหลวข้น (emulsion) และสารแขวนลอย

การออกแบบและผลิตหัวโพรบแบบจุ่มไม่ว่าจะเป็นในระบบสะท้อนกลับ ระบบส่องผ่าน หรือระบบกึ่งส่องผ่านกึ่งสะท้อน และการออกแบบ flow cells จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความเข้มข้นของสารที่ต้องการตรวจวัด ระดับการดูดกลืนแสงโดยทั่วไปของตัวอย่าง ระดับการกัดกร่อนของสารที่สัมผัสกับหัวโพรบ อุณหภูมิ และความดัน ข้อมูลเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการออกแบบหัวโพรบที่เหมาะสมและทนทาน โดยขอบเขตของการออกแบบครอบคลุมระยะทางที่แสงส่องผ่าน และการเลือกใช้วัสดุสำหรับตัวโพรบ เช่่น สแตนเลสชนิดต่างๆ โลหะ Hastelloy C22 หรือเซรามิก

การออกแบบของเรา เน้นยำการสร้างหัวโพรบที่สัมพันธ์กับความต้องการในการติดตั้งหน้างานของลูกค้า เช่น การปรับ (customized) ระยะความยาวของหัวโพรบ (immersion depth) การเลือกชนิดและตำแหน่งหน้าแปลน (flange) และการเลือกชนิด o-rings

นอกจากงานออกแบบและผลิตแล้ว เรายังสามารถให้บริการออกหนังสือรับรองที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งในกระบวนการผลิต เช่น

 • หนังสือรับรองชนิดของวัสดุ (EN 10204: 2.1 และ 3.1)
 • หนังสือรับรอง Pressure Equipment Directive (PED)
 • หนังสือรับรองขนิดของวัสดุตามข้อกำหนดของ FDA (FDA Conformity of used materials)
 • หนังสือรับรองการออกแบบเพื่อใช้ในสภาพปลอดเชื้อ (EHEDG และ 3-A)
 • หนังสือรับรองความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้งานได้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด (EX)

หัววัดแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง Q412/A

Sensor Head Q412/

หัววัดแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง Q412/A เป็นหัววัดพิเศษที่บริษัท Bruker คิดค้นและออกแบบ โดยสามารถวัดตัวอย่างของแข็งที่กำลังเคลื่อนที่ได้โดยอยู่ห่างจากตัวอย่าง หัววัด Q412/A มีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับหัววัดแบบจุ่มสำหรับการวัดแบบสะท้อนกลับ ดังนี้

 • หัววัด Q412/A ประกอบไปด้วยหลอดกำเนิดแสงภายในหัววัดถึง 2 หลอด ช่วยให้ความเข้มแสงที่ส่องเข้าสู่ตัวอย่างมีความเข้มมากกว่าหัววัดแบบจุ่มถึง 20 เท่า
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากหัววัด Q412/A ใช้อุปกรณ์ใยแก้วนำแสงสำหรับส่งสัญญาณแสงกลับไปที่เครื่อง Matrix-F แบบใยแก้วนำแสงเดี่ยวเนื่องจากข้อดีในด้านความเข้มแสงดังอธิบายเบื้องต้น ในขณะที่หัววัดแบบจุ่มสำหรับการวัดแบบสะท้อนกลับต้องใช้สายใยแก้วนำแสงหลายเส้นเพื้อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์อย่างแม่นยำ
 • หัววัด Q412/A สามารถวัด background ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องถอดหัววัดออกจากจุดวัด ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างแม่นยำและไม่ผันแปรเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
 • หัววัด Q412/A มีบริเวณการวัดที่ใหญ่กว่าหัววัดแบบจุ่มมาก จึงเหมาะสมสำหรับการตรวจวัดตัวอย่างปริมาณมาก และตัวอย่างที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

จุดติดตั้งในกระบวนการผลิต

หัววัดแบบจุ่มหรือแบบไม่สัมผัสตัวอย่างสามารถนำมาติดตั้งในกระบวนการผลิตได้หลากหลายจุดวัด เช่น ในถังปฏิกรณ์ ในท่อส่งตัวอย่าง หรือ ในท่อ By-pass การติดตั้ง ณ จุดต่างๆจะทำได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการออกแบบและการเลือกใช้หน้าแปลน (flange) ที่เหมาะสม

การติดตั้งในพื้นที่อันตรายและพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด

บริษัท Bruker สามารถนำเสนอเครื่อง FT-NIR spectrometer รุ่น MATRIX-F และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับติดตั้งในพื้นที่อันตรายและพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด ไม่ว่าจะเป็น หัววัดแบบจุ่ม หรือ แบบไม่สัมผัสตัวอย่าง เรามีประสบการณ์ยาวนานและพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ATEX IECEx และ NEC 505/506ข้อมูลเพิ่มเติม